⚠️ KEBENARAN BEROPERASI DIBERI KEPADA SEKTOR TAMBAHAN BAGI MELINDUNGI EKONOMI NEGARA PASCA COVID-19

⚠️ KEBENARAN BEROPERASI DIBERI KEPADA SEKTOR TAMBAHAN BAGI MELINDUNGI EKONOMI NEGARA PASCA COVID-19

MITI telah menyediakan perincian sektor tambahan yang dibenarkan beroperasi
seperti Lampiran 1.
Berikutan keputusan ini, syarikat-syarikat di dalam sektor-sektor tambahan yang disenaraikan boleh membuat permohonan beroperasi kepada MITI bermula hari Isnin, 13 April 2020, dari jam 9.00 pagi.
Semua permohonan mestilah dibuat secara atas talian di laman sesawang MITI, www.miti.gov.my.
Hanya permohonan yang menepati syarat dan lengkap sahaja akan diproses.

For more info, refer: https://smemalaysia.org/wp-content/uploads/9.KEBENARAN-BEROPERASI-DIBERI-KEPADA-SEKTOR-TAMBAHAN-BAGI-MELINDUNGI-EKONOMI-NEGARA-PASCA-COVID-19_10-APRIL-2020.pdf