COVID-19疫情,为保护国家经济MITI增加可营业领域

COVID-19疫情,为保护国家经济MITI增加可营业领域

MITI telah menyediakan perincian sektor tambahan yang dibenarkan beroperasi
seperti Lampiran 1.
Berikutan keputusan ini, syarikat-syarikat di dalam sektor-sektor tambahan yang disenaraikan boleh membuat permohonan beroperasi kepada MITI bermula hari Isnin, 13 April 2020, dari jam 9.00 pagi.
Semua permohonan mestilah dibuat secara atas talian di laman sesawang MITI, www.miti.gov.my.
Hanya permohonan yang menepati syarat dan lengkap sahaja akan diproses.

For more info, refer: https://smemalaysia.org/wp-content/uploads/9.KEBENARAN-BEROPERASI-DIBERI-KEPADA-SEKTOR-TAMBAHAN-BAGI-MELINDUNGI-EKONOMI-NEGARA-PASCA-COVID-19_10-APRIL-2020.pdf